video cùng chuyên mục

Chiếc máy tính bảng có thể mở rộng kích thước màn hình từ 13 lên 17-inch

Chiếc máy tính bảng của Samsung có thể "biến hóa" để thay đổi kích thước màn hình từ 13-inch lên 17-inch để phù hợp với nhu cầu của người dùng.