Chiếc đồng hồ nước độc đáo tại Nhật Bản

Thay vì một chiếc đồng hồ bình thường, chiếc đồng hồ tại nhà ga Osaka (Nhật Bản) lại sử dụng nước để hiển thị thời gian và các thông điệp một cách đầy độc đáo.
Mới nhất