Chia sẻ của Thu Hương về trải nghiệm săn học bổng thành công cùng ISC-UKEAS

Thu Hương, du học sinh của ISC-UKEAS vừa đạt học bổng 100% khoá học Thạc Sỹ Quản Trị Nhân Lực – ĐH Westminster chia sẻ 3 điểm quan trọng nhất giúp bạn ấy săn học bổng thành công (đọc thêm)