Chia sẻ của cụ già ủng hộ quỹ phòng dịch Covid-19

(Dân trí) - Từ số tiền tiết kiệm của mình, nhiều cụ già neo đơn sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau đã tham gia ủng hộ vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
Mới nhất