Chị Trần Thị Thùy Thoại - mẹ của Xuân Quý đau xót trước tình trạng của con

Chị Trần Thị Thùy Thoại - mẹ của Xuân Quý đau xót trước tình trạng của con (đọc thêm)