Chi Pu: “Tiếp tục làm ca sĩ là một quyết định đúng đắn”

“Nếu không tin chính mình thì không thể đòi hỏi người khác tin mình được. Tôi đã đi được đến nửa con đường rồi, nếu bỏ sẽ mất hết. Nếu đi tiếp biết đâu mình sẽ thành công. Đó là lý do tôi vẫn tiếp tục với con đường âm nhạc. Đến nay, đó là một quyết định đúng đắn của tôi”, Chi Pu chia sẻ lý do theo đuổi đến cùng con đường ca hát dù nhận không ít gạch đá thời kỳ vừa ra mắt. Đọc thêm