Chị Cao Thị Viễn và con trai Nguyễn Văn Thiện cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí

Chị Cao Thị Viễn và con trai Nguyễn Văn Thiện cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí (đọc thêm)