Chết cười với những sự cố bất ngờ và hài hước trong cuộc sống

Không phải lúc nào những sự cố hoặc tình huống tai nạn cũng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, mà đôi khi những tình huống như vậy lại mang đến sự hài hước và những tràng cười cho người chứng kiến. (đọc thêm)