Chết cười với những màn “bóc mẽ” mẹo ảo thuật cực kỳ hài hước

Ảo thuật gia với những màn diễn ảo thuật ấn tượng, nhưng nhanh chóng bị bạn mình “bóc mẽ”, tạo nên những tình huống hết sức hài hước. (đọc thêm)