Chết cười “tác phẩm” khi hai anh em... tự cắt tóc cho nhau

Người mẹ trong đoạn clip cũng phải “bó tay” khi hai anh em đã tự sử dụng tông-đơ để tự cắt tóc cho nhau. (đọc thêm)