Chết cười chú chó thể hiện “gương mặt lạnh lùng” với chủ của mình

Mặc dù rất thèm muốn được ăn cùng chủ, chú chó vẫn thể hiện “gương mặt lạnh lùng” mỗi khi được chủ của mình chú ý đến. (đọc thêm)