Cháy tầng 11 chung cư, người dân hốt hoảng tháo chạy

Phát hiện khói bốc lên nghi ngút ở tầng cao, nhiều người sống trong chung cư Nhất Lan hốt hoảng ôm con tháo chạy xuống đất thoát thân. (đọc thêm)