video cùng chuyên mục

Chạy song song với xe tải kích thước lớn nguy hiểm đến mức nào?

Chiếc xe con chạy song song với xe tải kích thước lớn, vô tình lọt vào điểm mù của tài xế xe tải để rồi khi chiếc xe tải chuyển hướng đã ép xe con vào dải phân cách cứng.