Về trang chủ

Chánh Văn phòng Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trường phổ thông Huế Star còn mắc nợ BHXH hơn 1,3 tỷ đồng tính đến cuối tháng 4/2018

Chánh Văn phòng Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trường phổ thông Huế Star còn mắc nợ BHXH hơn 1,3 tỷ đồng tính đến cuối tháng 4/2018
Dân trí
Đang xem
Chánh Văn phòng Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trường phổ thông Huế Star còn mắc nợ BHXH hơn 1,3 tỷ đồng tính đến cuối tháng 4/2018
04:33

Chánh Văn phòng Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trường phổ thông Huế Star còn mắc nợ BHXH hơn 1,3 tỷ đồng tính đến cuối tháng 4/2018

Mới nhất