Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ nhậm chức

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức chiều 26/7.
Mới nhất