Chàng trai trẻ tuổi chèo thuyền qua sông để đến chỗ làm

Chàng trai trẻ tuổi chèo thuyền qua sông để đến chỗ làm (đọc thêm)