Chàng trai "thổi hồn" đặc sản miền Tây vào đất sét

Những hình ảnh thân thuộc về miền Tây như cá linh, tôm chua, bông điêng điển, cá lóc, xuồng ba lá... được chàng trai Sài Gòn tái hiện như thật qua các tác phẩm đất sét. (đọc thêm)