video cùng chuyên mục

Chàng trai phản ứng nhanh giúp cứu xe lu bị trôi dốc

Khi nhìn thấy chiếc xe lu bị mất đà và bắt đầu trôi dốc, chàng trai đã có phản ứng cực nhanh để hỗ trợ.