video cùng chuyên mục

Chân dung người nông dân Mỹ gốc Việt bên bờ sông Mississippi

VEGGI cấp tài chính vi mô cho các thành viên trong cộng đồng ngư dân Mỹ gốc Việt để họ có thể xây dựng hệ thống sản xuất nông nghiệp tại chính tư gia, trồng rau quả sạch.