Chân dung 4 bị can bị khởi tố tội giết người trong vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang

Chân dung 4 bị can bị khởi tố tội giết người trong vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang (đọc thêm)