video cùng chuyên mục

Cha già ròng rã 30 năm chạy xe máy lên Sài Gòn bán bánh nuôi gia đình

1hh30 sáng các ngày lẻ trong tuần, ông Thắng lại chất hơn 200 đòn bánh tét, bánh ú lên chiếc xe máy cà tàng để chở lên Sài Gòn bán. Những ngày bán ế, ông ăn vội bánh của mình rồi lầm lũi trở về nhà.