Cây sưa khủng 250 tuổi, gần 10 người ôm mới xuể

Chủ nhân chia sẻ về cây sưa khủng của gia đình
Mới nhất