Cây phượng bật gốc đè học sinh tử vong vào phần thi nghiệp vụ sư phạm

Chủ đề đang “nóng” về cây phượng bật gốc đè chết học sinh như câu chuyện ở TP Hồ Chí Minh vừa qua được đưa vào phần thi nghiệp vụ sư phạm (đọc thêm)