Cây bình vôi được gia đình ông Thống rất cưng

Được các bác sĩ y học cổ truyền cho biết cây bình vôi là một cây thuốc có giá trị nên ba đời qua gia đình ông Thống rất "cưng".
Mới nhất