“Cây biết đi”…đột phá công nghệ giúp Hà Lan dẫn đầu thế giới về hoa!

Với những chiếc chậu “biết đi”, hàng vạn cây hoa sẽ được nuôi trồng và chăm sóc gần như hoàn toàn tự động, góp phần tạo nên vị thế hàng đầu thế giới của nền công nghiệp hoa Hà Lan (đọc thêm)