Cấu trúc khí quyển của trái đất.

Quay trở lại với câu hỏi đề bài, chúng ta cần biết rằng, bao quanh trái đất là một lớp dày không khí, gọi là bầu khí quyển. Theo các các nhà khoa học, khí quyển được cấu tạo bởi gần 20 chất khí khác nhau, với 2 khí chính là Oxy và Nitơ. Ngoài ra, trong này còn có thêm hơi nước và các hạt bụi nhỏ li ti. Mặc dù có khối lượng rất nhẹ đến mức chúng ta dường như khó có thể cảm thấy sức nặng, nhưng bầu khí quyển của trái đất lại cực kỳ dày.