Câu con "lộc trời cho" nông dân Hải Dương kiếm nửa triệu một ngày

(Dân trí) - Kiếm hàng trăm nghìn mỗi ngày, chỉ cần một chiếc cần câu, một đoạn dây câu và một miếng mồi, người nông dân Hải Dương có thể bắt đầu một buổi đi câu con " lộc trời cho". (đọc thêm)