Câu chuyện về lực lượng dò mìn “4 chân” đặc biệt nhất thế giới!

Có thể bạn sẽ phải thay đổi cái nhìn về những chú chuột khi biết rằng, ở châu Phi loài động vật này vẫn đang ngày đêm đánh cược mạng sống để bảo con người trước mối hiểm họa từ bom mìn! (đọc thêm)