“Cậu bé Việt tặng hoa nguyên thủ” hát chầu văn trong chương trình vì hòa bình của UNESCO

Nguyễn Như Khôi cùng với với NSND Lệ Ngọc Diễn trình diễn chầu văn giá Ông Hoàng Mười và giá Cô Bé Thượng Ngàn” tại Liên hoan “Nghệ thuật lên tiếng vì Hoà bình” (Art speak for Peace) diễn ra ở Philipines. (đọc thêm)