Cậu bé mồ côi Tuấn Anh đạt Huy chương Vàng Hội khỏe phù đổng

Cậu bé mồ côi Tuấn Anh đạt Huy chương Vàng cuộc thi Hội khỏe phù đổng tỉnh Bắc Giang (đọc thêm)