Cậu bé du ca Jayden hiện đại với "We are the world". (Video: Mạnh Thắng, Nguồn: VTV).

Cậu bé du ca Jayden hiện đại với "We are the world". (Video: Mạnh Thắng, Nguồn: VTV).
Mới nhất