Cầu bàn tay khổng lồ vừa khai trương ở Trung Quốc được nhận xét giống cầu Vàng Việt Nam

Ý kiến từ cư dân mạng cho rằng cây cầu 7 sắc trên bàn tay khổng lồ vừa khai trương ở Trung Quốc có nhiều nét giống với cầu Vàng ở Đà Nẵng, Việt Nam. (đọc thêm)