Carrie - MV ấn tượng Bằng Kiều và các con cùng hoà giọng

Bằng Kiều và 3 con trai cùng hoà giọng khiến công chúng thích thú. (đọc thêm)