Cặp đôi vàng sân khấu U70 Minh Vương - Lệ Thủy song ca mừng giỗ Tổ

rong chương trình giỗ Tổ Sân khấu, cặp đôi vàng đã bước vào tuổi ngoài 70: Minh Vương - Lệ Thủy đã song ca với nhau tình tứ trong trích đoạn "Tô Ánh Nguyệt".
Mới nhất