Cảnh tượng mưa thiên thạch được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. (Nguồn: SCMP)

mua_thien_thach (đọc thêm)