Cảnh sát dẫn giải ông Đinh La Thăng rời phòng xử án

Cảnh sát dẫn giải ông Đinh La Thăng rời phòng xử án (đọc thêm)