Cảnh hỗn loạn gần Nhà Trắng trước khi ông Trump thăm nhà thờ

Đảng Dân chủ đang yêu cầu 4 cơ quan liên bang của Mỹ giải thích về hành động đẩy lùi những người biểu tình để dọn đường cho Tổng thống Trump thăm một nhà thờ gần Nhà Trắng chỉ để chụp ảnh. (đọc thêm)