video cùng chuyên mục

Cảnh hoang tàn tại dự án nhà máy giấy có vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng

Cảnh hoang tàn tại dự án nhà máy giấy có vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng