Cảnh Điềm song ca ngọt ngào cùng Trương Bân Bân

Cảnh Điềm và Trương Bân Bân có sự kết đôi ngọt ngào trong "Tư Đằng". Sau bộ phim, sự nghiệp của cả hai đều cải thiện đáng kể.
Mới nhất