Cảnh báo việc xâm hại trẻ em sẽ phải nhận hình phạt rất nặng

Theo ông Đặng Hoa Nam, những ai có hành vi xâm hại trẻ em, dù là xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động, ngược đãi đều phải chịu pháp luật xử lý nghiêm khắc nhất.
Mới nhất