Về trang chủ

Cảnh báo việc xâm hại trẻ em sẽ phải nhận hình phạt rất nặng

Theo ông Đặng Hoa Nam, những ai có hành vi xâm hại trẻ em, dù là xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động, ngược đãi đều phải chịu pháp luật xử lý nghiêm khắc nhất.
Dân trí
Đang xem
Cảnh báo việc xâm hại trẻ em sẽ phải nhận hình phạt rất nặng
01:04

Cảnh báo việc xâm hại trẻ em sẽ phải nhận hình phạt rất nặng

Mới nhất