Cảnh ấn tượng của bờ biển Skeleton

Trên bờ biển Skeleton có khá nhiều địa điểm nổi tiếng như mỏ kim cương, giàn khoan dầu, vịnh sư tử, đài quan sát hải cẩu và vịnh tàu đắm.
Mới nhất