Can this video get 1 million dislikes?

Can this video get 1 million dislikes? - một trong những video bị dislike nhiều nhất trên YouTube (đọc thêm)