Cần nghiêm trị những lái xe coi thường tính mạng người khác

Một tình huống cần phải được xử lí nghiêm khi lái xe cố tình vượt ở góc khuất, nơi cấm vượt trên đường đèo, những tình huống mà chỉ có sự may mắn mới cứu giúp những người đi đúng phần đường của mình. (đọc thêm)