Cần nghiêm trị những lái xe coi thường tính mạng người khác

Tài xế cố tình vượt ở góc khuất, nơi cấm vượt trên đường đèo, tình huống mà chỉ có sự may mắn mới cứu được những người đi đúng phần đường của mình. (đọc thêm)