Cần nắm: Cách rửa tay 10 bước theo WHO để phòng ngừa virus corona

Bên cạnh thời điểm, chất sát khuẩn được sử dụng để rửa tay thì cách rửa tay chính là một nhân tố quan trọng quyết định đến hiệu quả phòng ngừa virus corona. (đọc thêm)