video cùng chuyên mục

Cận cảnh xưởng sang chiết mỗi ngày cấp 800 bình oxy điều trị Covid-19

Xưởng sang chiết khí oxy y tế ở Bình Dương có công suất 800 bình/ngày, khả năng đáp ứng tối đa hơn 2.000 bình/ngày cung cấp cho các bệnh viện, trung tâm điều trị Covid-19 ở TPHCM và các tỉnh phía Nam.