Cận cảnh xe đạp "55 tuổi" còn nguyên đai nguyên kiện giá hàng trăm triệu đồng

Chiếc xe đạp được sản xuất năm 1964 vẫn chưa lăn bánh xuống đường lần nào sau 55 năm. (đọc thêm)