Cận cảnh Quốc lộ khủng khiếp nhất Việt Nam

Quốc lộ 70 là con đường huyết mạch từ phía Nam, đồng bằng Bắc Bộ lên cửa khẩu biên giới Lào Cai. Tuy nhiên, con đường này đang xuống cấp hết sức nghiêm trọng, khiến nhiều người tham gia giao thông vô cùng bức xúc.
Mới nhất