Cận cảnh quá trình thu hồi vàng trên linh kiện máy tính cũ bỏ đi

Trên linh kiện máy tính có chứa vàng mà có thể thu hồi lại sau khi các linh kiện này đã cũ và bỏ đi. Đoạn video cho thấy quá trình thu hồi vàng trên các linh kiện máy tính. (đọc thêm)