Cận cảnh quá trình làm sợi mỳ dài kỷ lục tới 3km

Mới đây Guiness vừa công nhận kỷ lục vừa được thiết lập dành cho sợi mỳ dài nhất thế giới tới hơn 3km.
Mới nhất